Comlight i Europeisk prosjekt for selvkjørende bilder  

 

Comlight har deltatt i det EU-finansierte prosjektet "AutoDrive" med sin unike teknologi for bevegelsesdeteksjon. Prosjektet fokuserer på utvikling av feilsikre komponenter og E / E (elektrisk og elektronisk) arkitektur, programvare, kjøretøy til alle (V2X) kommunikasjon for automatisert og sikker trafikk. European Mobility.E Light-house er en samarbeids- og nettverksplattform som støtter prosjekter som adresserer smarte mobile løsninger og samfunnsutfordringer. Mobility.E Lighthouse fremmer visjonen om elektriske, tilkoblede, autonome og delte kjøretøy (ECAS - Electric, Connected, Autonomous, and Shared).

 

De norske partnerne i AutoDrive-prosjektet var Forskningsinstituttet SINTEF AS og industripartnerne COMLIGHT AS, NXTECH AS og VÆRSTE AS. Deltakerne utvikler en heterogen V2X-kommunikasjonsplattform for kommunikasjon mellom kjøretøy, og kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, for eksempel trafikklys og lysstolper. Kommunikasjonsmodulene består av ombordenheter, veienheter og interne kommunikasjonsmoduler for sensoravlesninger, grafisk brukergrensesnitt, etc.

 

"V2X: Kjøretøy-til-alt

 

AutoDrive-prosjektet startet i mai 2017 med en varighet på 42 måneder. Det samlet et stort innovativt paneuropeisk miljø bestående av 61 partnere fra 14 land med et budsjett på 65 millioner euro. Partnerne representerer Europas ledende halvlederselskaper, bilprodusenter, elektroniske systemintegratorer, anerkjente forskningsinstitutter og flere små og mellomstore bedrifter med sine spesialiserte felt. Dette prosjektet mottok støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, og fra forskningsrådene i de forskjellige deltakerlandene. Norges forskningsråd har finansiert de norske partnerne i tillegg til finansieringen fra Horizon 2020-programmet.

Kontakt oss